L293D

Després de realitzar les probes amb la placa de reles, introduïm el circuit integrat L293D en el nostre disseny per a a substituir-lo. La inclusió d’aquest integrat ens permet introduir una altra variable de control del motor. L’ús d’una sortida PWM ens permetrà variar la potència dels motors variant la freqüència de la senyal de […]

Read More L293D

MODIFICACIONS

Les proves de mobilitat, ja han comportat els primers canvis en el disseny. El model de roda fina imprès en3D, tot i que oferia una millor tracció pel tipus de goma del pneumàtic, no donava prou estabilitat al vehicle. Degut al pes de la electrònica, el centre de gravetat quedava massa alt, i això augmentava […]

Read More MODIFICACIONS

DISSENY 3D

Amb TINKERCAD (eina de disseny CAD), podrem transformar ràpidament les nostres idees/planols2D en models 3D per a impressores 3D. Aquest programa gratuït de modelat 3D no cal ni descarregar-lo, doncs, s’executa en el navegador web (www.tinkercad.com) Amb aquest fàcil eina, podrem fer les modificacions necessàries a qualsevol peça a mida que avanci el projecte i […]

Read More DISSENY 3D

CONTROL: RASPBERRY & VNC

A l’institut tenim a l’abast, unes quantes RAPBERRY PI 3 , ja sabem quin serà el cervell del nostre AGV. L’ús de RASPBERRY PI com a controlador, ens permet tenir totes les funcions d’una computador personal en un espai i pas reduït. Amb la instal·lació del Sistema Operatiu GNU/Linux (Raspbian), podré tenir a disposició WIFI, […]

Read More CONTROL: RASPBERRY & VNC

DISSENY

Encara que en gran part suministrat pel professorat, hem raonat sobre el perquè del disseny del nostre AGV: Dentro de los límites que marca la competición y en coherencia con lo escrito en OBJETIVOS, establecemos que el diseño será: Estructura: construida mediante piezas impresas en impresoras 3D pues nos proporciona: – Tecnología accesible en el […]

Read More DISSENY

PLANIFICACIÓ

Tal com entenc els projectes, hi ha 2 passos bàsics en l’inici d’un projecte: -Plantejar els conceptes bàsics que a criteri propi marquen el camí del mateix, per no desviar-se excessivament. -Organitzar el temps, per saber en cada moment en quina situació ens trobem respecte l’entrega final. I així els presentàvem en el projecte: Para […]

Read More PLANIFICACIÓ

PROGRAMACIO INICIS

La base de programació en llenguatge C, ens permet de programar fàcilment en PYTHON. Així comencem a definir la estructura del programa del AGV. Comencem programant els moviments dels motors, i la interfície per al control del moviment. El control dels motors, es basa en identificar la resposta de cada motor, a una ordre de […]

Read More PROGRAMACIO INICIS

MUNTATGE

A cada pas, anem adaptant la distribució final de les peces del AGV. Hem afegit els 2 motors de corrent continua a banda i banda de la base, i també hem substituït la peça superior i inferior de la caixa de la RASPBERRY per la mateixa que utilitzem com a base. D’aquesta manera hem guanyat […]

Read More MUNTATGE

COMENCEM A TENIR PECES

Anem concretant el disseny del vehicle, i això implica començar a tenir peces. -Sensors HC-SR04. -Conjunt de bateria recarregable 1,5V. -Motor DC 3-6V. -Cables PIN JUMPER. -Modul Relé 5V. I ja podem muntar algunes peces, com la placa de borns per a repartir la alimentació o les rodes que hem imprès amb les impressores 3D. […]

Read More COMENCEM A TENIR PECES

AGV: PRIMERS PASSOS

Es pot construir un cotxe autònom amb materials bàsics, coneixements del CFGS en Automatizació i robòtica (…i la ajuda dels pertinents professors)? Doncs resulta que aquest curs 2019-20 donarem resposta (encara que sigui parcialment) a aquesta pregunta. Resulta que ASTI Mobile Robotics organitza un concurs de cotxes autònoms dirigit a estudiants. Així que ens proposem […]

Read More AGV: PRIMERS PASSOS