IT’S ALIVE

Comencem els primers tests de moviment amb l’AGV. El nostre codi inicial es el següent: importar libreria tkinter from tkinter import*importar libreria GPIOimport RPi.GPIO as GPIO*importar libreria timeimport time *Generamos marco para la interficiecontenedor=Tk()*Titulo del contenedorcontenedor.title(“Robot Equip 5”)*Medidas contenedorcontenedor.geometry(“800×400”)*Color de fondocontenedor.config(bg=”*793838″)*Configuramos margencontenedor.config(bd=10)*Configuramos modelo del margencontenedor.config(relief=”groove”)*Creamos ventana dentro de otra ventana(frame)tituloFrame=Frame()Empaquetamos tituoloFrame para que aparezca tituloFrame.pack() […]

Read More IT’S ALIVE

DISSENY 3D

Amb TINKERCAD (eina de disseny CAD), podrem transformar ràpidament les nostres idees/planols2D en models 3D per a impressores 3D. Aquest programa gratuït de modelat 3D no cal ni descarregar-lo, doncs, s’executa en el navegador web (www.tinkercad.com) Amb aquest fàcil eina, podrem fer les modificacions necessàries a qualsevol peça a mida que avanci el projecte i […]

Read More DISSENY 3D

CONTROL: RASPBERRY & VNC

A l’institut tenim a l’abast, unes quantes RAPBERRY PI 3 , ja sabem quin serà el cervell del nostre AGV. L’ús de RASPBERRY PI com a controlador, ens permet tenir totes les funcions d’una computador personal en un espai i pas reduït. Amb la instal·lació del Sistema Operatiu GNU/Linux (Raspbian), podré tenir a disposició WIFI, […]

Read More CONTROL: RASPBERRY & VNC

DISSENY

Encara que en gran part suministrat pel professorat, hem raonat sobre el perquè del disseny del nostre AGV: Dentro de los límites que marca la competición y en coherencia con lo escrito en OBJETIVOS, establecemos que el diseño será: Estructura: construida mediante piezas impresas en impresoras 3D pues nos proporciona: – Tecnología accesible en el […]

Read More DISSENY

PLANIFICACIÓ

Tal com entenc els projectes, hi ha 2 passos bàsics en l’inici d’un projecte: -Plantejar els conceptes bàsics que a criteri propi marquen el camí del mateix, per no desviar-se excessivament. -Organitzar el temps, per saber en cada moment en quina situació ens trobem respecte l’entrega final. I així els presentàvem en el projecte: Para […]

Read More PLANIFICACIÓ

PROGRAMACIO INICIS

La base de programació en llenguatge C, ens permet de programar fàcilment en PYTHON. Així comencem a definir la estructura del programa del AGV. Comencem programant els moviments dels motors, i la interfície per al control del moviment. El control dels motors, es basa en identificar la resposta de cada motor, a una ordre de […]

Read More PROGRAMACIO INICIS

MUNTATGE

A cada pas, anem adaptant la distribució final de les peces del AGV. Hem afegit els 2 motors de corrent continua a banda i banda de la base, i també hem substituït la peça superior i inferior de la caixa de la RASPBERRY per la mateixa que utilitzem com a base. D’aquesta manera hem guanyat […]

Read More MUNTATGE

COMENCEM A TENIR PECES

Anem concretant el disseny del vehicle, i això implica començar a tenir peces. -Sensors HC-SR04. -Conjunt de bateria recarregable 1,5V. -Motor DC 3-6V. -Cables PIN JUMPER. -Modul Relé 5V. I ja podem muntar algunes peces, com la placa de borns per a repartir la alimentació o les rodes que hem imprès amb les impressores 3D. […]

Read More COMENCEM A TENIR PECES

AGV: PRIMERS PASSOS

Es pot construir un cotxe autònom amb materials bàsics, coneixements del CFGS en Automatizació i robòtica (…i la ajuda dels pertinents professors)? Doncs resulta que aquest curs 2019-20 donarem resposta (encara que sigui parcialment) a aquesta pregunta. Resulta que ASTI Mobile Robotics organitza un concurs de cotxes autònoms dirigit a estudiants. Així que ens proposem […]

Read More AGV: PRIMERS PASSOS